Skip to main content

Jedną z aktualnie prowadzonych inwestycji w Tarnowie jest budowa węzła przesiadkowego Krakowska-Planty. Zakres wykonywany przez naszą firmę obejmuje roboty wodociągowo-kanalizacyjne, ale też wbijamy kształtowniki stalowe, które będą stanowiły zabezpieczenie skarpy i podporę pod konstrukcję ścieżki rowerowej.