Skip to main content

Obecnie prowadzimy roboty związane z montażem głównego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej podwieszonego do mostu na rzece Dunajec w m. Ostrów. Kanał tłoczny wykonywany jest z rur preizolowanych: rura przewodowa PE fi 250 mm, otulina z pianki poliuretanowej PUR gr. 70 mm, płaszcz zewnętrzny z PE odpornego na działanie promieni UV fi 400 mm. Po zakończeniu montażu głównego rurociągu tłocznego przystąpimy do demontażu tymczasowego rurociągu znajdującego się na estakadzie. Zdemontowany rurociąg zostanie zamontowany powyżej głównego rurociągu na moście i będzie spełniał funkcję rurociągu awaryjnego. Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji pn.: “Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+870,00 do km 3+300,00 wraz z remontem obiektu mostowego w km od 2+910,00 do km 3+199,00 w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski”.

tagi: ścianka szczelna, przyłącza Tarnów, sieci wod-kan, kanalizacja, wodociąg, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacyjny, wod-kan,  larsena, grodzica, wibromłot, movax, ścianka berlińska, heb, kształtownik, uchwyt boczny, ścianki szczelne tarnów, ścianki szczelne movax, ścianki szczelne małopolska, wibromłot tarnów, wibromłot movax, larseny tarnów, ścianki szczelne Warszawa, ścianki szczelne  Opole, ścianki szczelne Wrocław, ścianki szczelne Rzeszów, ścianki szczelne Kraków,