Przedstawiamy wykaz największych kontraktów, 
realizowanych obecnie przez naszą firmę.

Największe prace prowadzone są na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

1

Gmina Psary

Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Goląsza Górna, Dąbie Górne;
2

Pogórska Wola

Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle - etap II oraz miejscowości Ładna;
3

al. Jana Pawła II, Tarnów

Budowa magistrali wodociągowej dn 300 mm z żeliwa sferoidalnego w Tarnowie ul. Jana Pawła II;
4

DK75 Kurów

Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie, w ciągu drogi krajowej nr 75;
5

ul. Skorupki, Tarnów

Przebudowa kanału przelewowego kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Skorupki do pompowni przy rzece Białej w Tarnowie;
6

ul. Wybrzeże Helskie, Warszawa

Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kłopotowskiego, ul. Okrzei i ul. Panieńskiej w Warszawie;
7

ul. Bernardyńska, Tarnów

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bernardyńskiej w Tarnowie;
8

Brwinów

Budowa terminalu Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową;
9

Ostrów

Roboty związane z budową nowego rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów, powiat tarnowski;
10

DW579 Kazuń-Błonie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń-Błonie Etap II.
Zobacz nasze poprzednie realizacje

Sprawdź zrealizowane kontrakty!

ZREALIZOWANE KONTRAKTY