Przedstawiamy wykaz największych kontraktów, 
realizowanych obecnie przez naszą firmę.

Największe prace prowadzone są na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

1

Gmina Psary

Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Goląsza Górna, Dąbie Górne;
2

Pogórska Wola

Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle - etap II oraz miejscowości Ładna;
3

Agrykola, Warszawa

Rozbudowa drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu;
4

Plac Defilad, Warszawa

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie;
5

ul. Skorupki, Tarnów

Przebudowa kanału przelewowego kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Skorupki do pompowni przy rzece Białej w Tarnowie;
6

ul. Daleka, Tarnów

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie w rejonie ul. Dalekiej
7

ul. Bernardyńska, Tarnów

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bernardyńskiej w Tarnowie;
8

Brwinów

Budowa terminalu Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową;
9

Ostrów

Roboty związane z budową nowego rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów, powiat tarnowski;
10

Droga ekspresowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma – Kraków

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa odwodnienia układu drogowego
Zobacz nasze poprzednie realizacje

Sprawdź zrealizowane kontrakty!

ZREALIZOWANE KONTRAKTY