Przedstawiamy wykaz największych kontraktów, 
realizowanych obecnie przez naszą firmę.

Największe prace prowadzone są na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

1

Gmina Psary

Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Goląsza Górna, Dąbie Górne;
2

Pogórska Wola

Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola - przysiółek Poskle - etap II oraz miejscowości Ładna;
3

ul. Franciszkańska, Tarnów

Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Franciszkańskiej w Tarnowie;
4

DK75 Kurów

Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie, w ciągu drogi krajowej nr 75;
5

ul. Skorupki, Tarnów

Przebudowa kanału przelewowego kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Skorupki do pompowni przy rzece Białej w Tarnowie;
6

ul. Wybrzeże Helskie, Warszawa

Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kłopotowskiego, ul. Okrzei i ul. Panieńskiej w Warszawie;
7

ul. Równoległa, Tarnów

Budowa (rozbudowa) drogi gminnej ul. Równoległej w Tarnowie;
8

Brwinów

Budowa terminalu Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową.
Zobacz nasze poprzednie realizacje

Sprawdź zrealizowane kontrakty!

ZREALIZOWANE KONTRAKTY