Skip to main content

Przeciski pod przeszkody

Technika pracy wiertnicą poziomą polega na wykonaniu bezwykopowego przeprowadzenia rur na odcinkach do 30m. Montaż rurociągu za pomocą wiertnicy poziomej można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to prace wstępne, czyli przygotowanie komór startowej i odbiorczej, posadowienie maszyny na zakładanej rzędnej, z odpowiednim spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi poziomej. Następnie wykonywany jest przewiert za pomocą skręcanych żerdzi, które są wciskane w grunt, aż do momentu pojawienia się w komorze odbiorczej. Cały proces wiercenia sterowany jest za pomocą pilota. W drugim etapie następuje rozwiercanie otworu do zakładanej średnicy za pomocą głowicy i wpychanie rur osłonowych. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz poprzez przenośniki ślimakowe. W komorze odbiorczej wypychane są żerdzie. Na końcu wciskane są docelowe rury, a wypychane rury osłonowe.

Posiadamy zestaw wiertniczy WPS-60, który pozwala wykonywać przewierty poziome w zakresie średnic od 150 do 610 mm i o długości do 50 m.

Sprawdź naszą ofertę już dziś! Zapraszamy do kontaktu!