Ścianki szczelne

Ścianki szczelne to najbardziej popularny sposób zabezpieczenia wykopów. Wykonywane najczęściej jako tymczasowa kontrukcja na czas wykonywanych robót budowlanych, ale coraz częściej również jako konstrukcja stała. Ścianki szczelne zabezpieczają przed osuwaniem się mas ziemnych, a także chronią przed działaniem wód gruntowych.

Ścianki szczelne wykonujemy wibromłotem MOVAX SG-75 TR na koparce gąsienicowej Liebherr R934C HD-SL. Taka konfiguracja sprzętowa pozwala na:

  • zabijanie ścianek szczelnych z ograniczoną przestrzenią pod wibromłotem i w ścisłej zabudowie (w tunelach, pod wiaduktami, w halach),
  • zabijanie ścianki szczelnej pod dowolnym kątem,
  • zabijanie ścianki szczelnej z grodzic o długości do 16 m,
  • zabijanie (zapuszczanie, wciskanie) kotew, dwuteowników i rur

MOVAX to innowacyjny wibromłot umożliwiający uchwyt wbijanego elementu podczas pracy z góry lub z boku.