O FIRMIE

Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT” Krzysztof Mącior powstała w Szynwałdzie koło Tarnowa w 1998 r. W chwili założenia zatrudniała 3 pracowników. Wówczas firma współpracowała z firmą INPEKO i zajmowała się głównie sprzedażą materiałów budowlanych oraz świadczyła małe usługi koparką w pobliskich miejscowościach.

W pierwszych latach działalności MAT-MAT wykonywał również roboty drogowe takie jak układanie kostki brukowej czy wykonywanie podbudów pod drogi.

Na początku XXI wieku pojawiły się szerokie plany porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. To sprawiło, że firma obrała ścieżkę rozwoju w tym kierunku. 

W 2003 r. MAT-MAT zatrudniał już 9-ciu pracowników. W związku z wygraniem dużego przetargu na roboty budowlane pod nazwą „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Skrzyszów – zadanie III”, firma rozrosła się do 20 pracowników. Wtedy też zakupiono dodatkowy sprzęt techniczny w postaci 32 jednostek sprzętowych. Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, firma zatrudniała również pracowników na umowę zlecenie w ilości 15 osób, na czas wykonania określonej pracy.

W 2004 r. MAT-MAT spotkał się z firmą SKANSKA S.A. przy budowie kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Łagów (woj. świętokrzyskie). Tak zaczęła się współpraca naszych firm, która trwa do dziś. 

W 2005 r. firma wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2000. W czerwcu, w wyniku przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego, firma otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.

W tym samym roku przychód firmy przekroczył limit 800 tysięcy euro, co oznacza, że od 2006 r. MAT-MAT prowadzi pełną księgowość.

W wyniku intensywnego rozwoju w 2007 r. firma zatrudniała już ponad 50-ciu pracowników. W tym samym roku na podstawie umów leasingowych, firma pozyskała kilka jednostek sprzętowych m.in. urządzenie do przewiertów poziomych.

W 2008 r. MAT-MAT otrzymał dofinansowanie na zakup maszyny do przewiertów Ditch Witch. Dzięki zakupowi tej maszyny i wyszkoleniu pracowników poszerzył zakres usług o sterowane, horyzontalne przewierty. 

W następnym roku firma zainwestowała w zakup sprzętu, a także rozpoczęła budowę nowego biura.

W 2010 r. firma przeniosła się do nowego biura i bazy. W tym samym roku zostały zakupione kolejne sprzęty techniczne m.in. dźwig samochodowy. 

W 2012 r. MAT-MAT otrzymał kolejne dofinansowania na zakup koparki kołowej oraz maszyny do przewiertów Ditch Witch.

W 2014 r. na terenie naszej bazy w Skrzyszowie została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp dzięki wsparciu uzyskanemu za pośrednictwem Zielonego Pierścienia Tarnowa. Poziom wsparcia wyniósł 80% kosztów kwalifikowalnych. 

Od 2014 r. firma zatrudnia ponad 100 pracowników i ciągle się rozwija.

Od lipca do grudnia 2015 r. MAT-MAT realizował, jako podwykonawca firmy STRABAG, jedną z największych dotychczas inwestycji: „Budowa północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”. Naszym zakresem na tym zadaniu była budowa i przebudowa kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

W październiku 2015 r. firma zakupiła nową koparko-ładowarkę wibromłot. W wyniku realizacji inwestycji do oferty firmy zostały wprowadzone nowe usługi. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom wsparcia wyniósł 35% kosztów kwalifikowanych.

W marcu 2017 r. rozpoczęła się nasza współpraca z firmą Aarsleff. W  jej ramach prowadzone są prace na terenie Czech  i na Słowacji.

W 2017 roku firma kupiła kolejne dwa wibromłoty, co w dużym stopniu poszerzyło zakres wykonywanych usług, a także znacząco podniosło prestiż firmy.

Aktualnie firma MAT-MAT realizuje zadania na terenie województwa mazowieckiego, województwa świętokrzyskiego, województwa dolnośląskiego i województwa małopolskiego. Największe obecnie prowadzone prace:,

  • Rozbudowa ulicy Elektrycznej Tarnowie,
  • Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61,
  • Rozbudowa ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie,
  • Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 913,
  • Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach,
  • Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki – Park Edukacyjny ‚Akademia Bajki’ w Pacanowie,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pogórska Wola – Przysiółek Wielkie Pole.

Firma MAT-MAT wykonuje także indywidualne sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Więcej informacji o aktualnie prowadzonych zadaniach, jak i tych zrealizowanych w zakładce REALIZACJE.