Przewiert to technika wykorzystywana przy wykonywaniu sieci pod przeszkodami takimi jak drogi czy cieki wodne bez naruszenia ich struktury. Taki sposób przyspiesza proces budowy sieci, a także niejednokrotnie zmniejsza koszt inwestycji.

Oferujemy wykonanie przewiertów z zastosowaniem rur:

  • polietylenowych
  • stalowych
  • kamionkowych
Skip to content