Żelazny Most

Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most Etap 1 (faza 1,2, 3)


Zakres prac:

  • montaż rurociągów drenarskich DN315 i DN 200
  • montaż rurociągów do stanowisk pompowania DN280
  • montaż rurociągów odprowadzających DN335
  • montaż rurociągu DN 100