Wrocław – ul. Długa

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Starogroblowej i ul. Długiej etap I podetap I A – w ramach zadnia „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, ul. Starogroblowej i ul. Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budowa zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego we Wrocławiu – Popowicach


Zakres prac:

  • montaż rur betonowych i GRP
  • wykonanie studni betonowych DN 1200 i 1600
  • wykonanie kanału tymczasowego