Warszawa – lewobrzeżny Bulwar Wisły

Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły – etap 1 – odcinek 1 i 2” realizowany na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy


Zakres prac:

 • wykonanie robót ziemnych
 • wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociągów
 • montaż obiektów m.in. studnie, wypusty i armatura
 • demontaż rur oraz obiektów przeznaczonych do likwidacji, kolidujących z nowoczesną siecią
 • wykonanie prób szczelności
 • dostarczenie materiału do zamulenia kanału
 • zamulenie kanałów przeznaczonych do likwidacji
 • zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną
 • zabezpieczenie wykopów
 • odwodnienie wykopów przy budowie infrastruktury podziemnej
 • montaż zbiornika pompowni
 • dostawa i montaż urządzeń do pompowni