Tarnów – ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego – budowa przepompowni

Budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym DN 600 mm, zasilaniem elektrycznym, przebudową kolektora ogólnospławnego, placem manewrowym i ogrodzeniem przy ul.Kwiatkowskiego w Tarnowie


Zakres prac:

  • wykonanie przepompowni ścieków,
  • wykonanie osadnika,
  • wykonanie komory zasuw na rurociągu grawitacyjnym,
  • wykonanie komory przelotowej,
  • wykonanie komory zasuw na rurociąg tłocznym,
  • wykonanie rurociągu tłocznego PE DN600,
  • przebudowa kolektora ogólnospławnego DN 600,
  • wykonanie kontenera technicznego wraz z wyposażeniem i przyłączami,
  • wykonanie stacji transformatorowej wraz z budową linii kablowej SN, wewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem,
  • wykonanie instalacji teletechnicznej.