Tarnów – ul. Elektryczna

Rozbudowa ul. Elektrycznej


Zakres prac:

• budowa odwodnienia drogi
• przebudowa kanalizacji ogólnospławnej