Tarnów – ul. Elektryczna

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – Przebudowa DW 973 na obszarze miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą


Zakres prac:

• budowa odwodnienia drogi
• przebudowa kanalizacji ogólnospławnej