Tarnów – ul. Józefa Piłsudskiego

Przebudowa istniejącego stadionu piłkarskiego na stadion lekkoatletyczno–piłkarski oraz budowa trybuny widowni przy ul. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie


Zakres prac:

 • roboty rozbiórkowe nawierzchni: bieżni, boiska, zakoli oraz ogrodzeń z utylizacją
 • odwodnienie, drenaż i odprowadzenie wód deszczowych
 • rozbiórka trybun i wału z utylizacją
 • korytowanie i kompletna podbudowa pod nawierzchnię trawiastą
 • korytowanie i kompletna podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową
 • budowa chodnika z obrzeżami
 • obrzeża przy boisku
 • montaż odwodnień liniowych
 • budowa z wykopami kompletnego budynku magazynowego wraz z przyłączami, instalacjami  i wykończeniem
 • budowa pomieszczenia dla spikera
 • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego z obsianiem trawą