Budowa Południowej Obwodnicy Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78 (2009 r. – 2010 r.)


Zakres prac:

  • odwodnienie korpusu drogowego
  • wykonanie kanalizacji deszczowej
    1. roboty ziemne
    2. roboty montażowe

Skip to content