Sieci wodociągowe

Budowa magistrali wodociągowej łączącej ZUW Zbylitowska Góra oraz ZUW Świerczków

Budowa sieci wodociągowej w m. Pogórska Wola – etap II

Budowa sieci wodociągowej w m. Pogórska Wola

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagrodowej i Podgórskiej w Tarnowie

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Zalasowa

Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w miejscowości Isep gm. Wojnicz – etap I i II

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Łukasiewicza w Tarnowie

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Narutowicza w Tarnowie na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Bandrowskiego

 

Sieci kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie – Kontrakt I, zad. 2

Budowa kanału ulgi, łączącego rów Brzeziński z Kanałem Bródniowskim i modernizacja rowu Brzezińskiego

Budowa parkingu wraz z kanalizacją opadową w miejscowości Wola Rzędzińska II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice i Polanka

Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach

Budowa sieci kanalizacyjnej przy Drogowej Trasie Średnicowej

Budowa sięgaczy kanalizacyjnych i przyłączy do budynków przy ul. Majowej, WIesiołowskiego, Iwaszkiewicza, Wolności, Mikołajczyka, Rataja, Krepy w Mielcu

Nowy Zakład Produkcji Innowacyjnych Szyb dla branży motoryzacyjnej w Chmielowie

Odcinek VI – Budowa kanalizacji sanitarnej w Mielcu

Projektowanie i budowa Centrum Handlowo-Usługowego Galardia w Starachowicach

Przebudowa ul. Osiedlowej z odwodnieniem w miejscowości Tarnowiec

Skip to content