Poniżej przedstawiamy listę zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich kilku lat


Rok 2019
 • Rozbudowa ul.Wał Miedzeszyński z budową magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Warszawie
 • Budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym, zasilaniem elektrycznym, przebudową kolektora ogólnospławnego, placem manewrowym i ogrodzeniem przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Wykonanie sieci wodociągowej do budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Wola Rzędzińska
 • Remont przyłącza wodociągowego, zasilającego stadion sportowy im. Emila Wzorka przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie
 • Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” w ramach projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie
 • Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna
 • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej DN400 przy ul.Klikowskiej w Tarnowie
 • Budowa infrastruktury gospodarki wodnej wraz z ujęciem mobilnym oraz infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach budowy Kwatery Południowej  OUOW Żelazny Most- faza 10
 • Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki – Park Edukacyjny ‚Akademia Bajki’ – wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Pacanowie
 • Przebudowa ul. Okrężnej wraz z budową kanalizacji opadowej w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Indyka w Tarnowie
 • Budowa wodociągu lewarowego do Zakładu Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra – gmina Tarnów
 • Montaż kontenerów dla sportowców wraz z przyłączami wod. – kan. na stadionie przy ul. Traugutta 3a w Tarnowie
 • Roboty budowlane dla zadania pn.:
  • Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”,
  • Zadanie nr 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Psary”,
 • Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie gminy Psary
 • Roboty budowlane polegające na budowie odcinka ul.Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami
 • Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki – Park Edukacyjny „Akademia Bajki – wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Pacanowie – przewiert sterowany
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego w Tarnowie

Rok 2018
 • Kompleksowe wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej dla ZRID przy realizacji inwestycji Leroy Merlin w Tarnowie
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice-Myszczyn-Zaborów
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zalasowa
 • Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynków wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Sadowej w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej na terenie Parku Sanguszków w Tarnowie
 • Rozbudowa ul.Spokojnej w Tarnowie
 • Przebudowa ulic Józefa Czapskiego, Swojskiej i Witolda Gombrowicza w Tarnowie
 • Budowa budynku magazynowego – usługowego z częścią administracyjno – socjalną i wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Modlniczka w gminie Wielka Wieś
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izbiska, Jamy i Wierzchowiny
 • Remont rurociągu odprowadzającego wodę basenową z Pływalni Letniej „Mościce” w Tarnowie
 • Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka – wbicie i wyciągnięcie ścianki szczelnej
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna na obiekcie budynku usługowego w Podrzeczu
 • Przyłącz wodociągowy do hali sportowo-widowiskowej „Jaskółka” w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej przy ul.Błonie w Tarnowie
 • Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich – Przebudowa hali sportowej „Jaskółka” w Tarnowie – sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Lotniczej i ul. Jarej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice w Płocku
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Tarnowie
 • Budowa zbiornika wodociągowego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji uzdatniania wody w Łukanowicach
 • Wykonanie obwodowej sieci hydrantowej wokół budynku hali sportowo-widowiskowej „Jaskółka” w Tarnowie
 • Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most
 • Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łękawka
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie przy ul. Pszennej i ul. Mokrej oraz połączenie sieci wodociągowej w ul. Pszennej z siecią wodociągową w ul. Władysława Andersa
 • Przebudowa ul. dr Kozioła w Tarnowie
 • Przebudowa ul. Ksawerego Dunikowskiego w Tarnowie
 • Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice
 • Budowa odwodnienia ul. Śródmiejskiej w Rybniku
 • Budowa budynku prototypowni wraz z biurami CBR z zapleczem socjalnym oraz zjazdem i infrastrukturą techniczną w Tarnowie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola – Przysiółek Wielkie Pole
 • Wykonanie komory wodociągowej wraz z montażem armatury przy ul.Edwarda Rydza-Śmigłego w Tarnowie
 • Rozbudowa ul Elektrycznej w  Tarnowie w ramach zadania „Budowa węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”
 • Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 – odc. od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską
 • Budowa instalacji tryskaczowej na terenie obiektów należących do grupy CANPACK w Brzesku – Etap I

Rok 2017

 • Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową układu komunikacyjnego przy ul.św.Jana w Żabnie
 • Wykonanie przewiertu sterowanego FI 110 PE w miejscowości Łysa Góra
 • Demontaż grodzic stanowiących tymczasową obudowę kanału w miejscowości Pohorelice w Republice Czeskiej
 • Budowa ul.Nowolazurowej w Warszawie – na odcinku od Alei Jerozolimskich do trasy AK:
  1. odcinek od ul.Sterniczej do ul.Górczewskiej
 • Kompleksowe wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej oraz sieci przeciwpożarowej – budowa hali produkcyjno-magazynowej WAGO ELWAG sp.z.o.o. wraz z zapleczem biurowo-socjalnym – miejscowość Wróblowice w gminie Miękinia
 • Rozbudowa alei gen.Władysława Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878, Rzeszów – Dylągówka, wraz z przebudową infrastruktury technicznej, budowli i i urządzeń
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska; miejscowości Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów
 • Budowa ulicy łączącej ul.Grunwaldzką z ul.kard.Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul.Powstańców Warszawy w Brzesku
 • Remont magistrali wodociągowej w miejscowości Wojnicz – Ratnawy
 • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul.Pory w Warszawie
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2017 r. – etap I – Tarnowskie Wodociągi
 • Przełożenie magistrali wodociągowych w miejscowości Jadowniki
 • Remont kanalizacji opadowej lokomotywowni „Koltar” w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ładna
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyszów
 • Przebudowa istniejących wodociągów w Łoponiu, Jadownikach i Brzesku
 • Montaż nowej instalacji wodnej stacji uzdatniania wody – zespół pomp – na obiekcie Baseny Letnie przy ul.Romualda Traugutta 5a w Tarnowie
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2017 r. – etap II – Tarnowskie Wodociągi
 • Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna w Rybniku i Żorach – budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od ul.Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego
 • Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Dębińska
 • Montaż korytek ściekowych i ogrodzeń panelowych przy ul.Wojska Polskiego w Tarnowie
 • Rozbudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Letniej i ul.Kolejowej w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul.Jana Kilińskiego i ul.Jana Kilińskiego – boczna w Mielcu
 • Remont i przebudowa wodociągu w ul.Legionów w Tarnowie
 • Remont i przebudowa wodociągu w ul.Kornela Ujejskiego w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:
  • Mokrzyska
  • Jadowniki/Porąbka Uszewska
 • Budowa magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą w rejonie ul.Lazurowej, z ul.Człuchowską, w Warszawie – dzielnica Bemowo
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2017 r. – etap III – Tarnowskie Wodociągi
 • Budowa ul.Jaśminowej w Warszawie
 • Rozbudowa ul.Wiśniowej w Tarnowie, wraz z przebudową ul.Poziomkowej, ul.Czereśniowej i ul.Jerzego Harasymowicza
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Marynarki Wojennej w Tarnowie
 • Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły – etap I, odcinek 1.3 – w Warszawie
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Lwowskiej w Tarnowie
 • Przebudowa magistrali wodociągowej, wraz z siecią wodociągową rozdzielczą, oraz sieci kanalizacyjnej w ul.Spokojnej w Tarnowie
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego z myjnią samochodową wraz z częścią administracyjno-socjalną i biurową oraz parkingiem przy ul.Chemicznej w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Koszyce Wielkie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola w gminie Skrzyszów
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa – Północ
 • Remont odcinka kanalizacji przemysłowej przy ul. Chemicznej w Tarnowie
 • Przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej do budynku Hufca ZHP przy ul.Stanisława Konarskiego w Tarnowie
 • Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka – od węzła Boryszewo w ul.Otulińskiej do węzła Bielska
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Majowej w Mielcu
 • Przełożenie wodociągu w ul.Stalowej w Tarnowie
 • Zabezpieczenie antykorozyjne skarpy terenowej wzdłuż wschodniej strony boiska przy ul.Wojska Polskiego w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Sadowej w Tarnowie

Rok 2016

 • Budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 500 dla stadionu lekkoatletyczno – piłkarskiego i parkingu przy ul.Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej PE Ø 225 na ul.Ludwika Solskiego w Brzesku – odcinek od ul.Powstańców Warszawy do ul.Starowiejskiej
 • Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Lotniczej w Tarnowie
 • Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej wraz z przebudową odcinka linii kolejowej wąskotorowej oraz rozbudowa skrzyżowania ul.Licealnej z ul.Józefa Piłsudskiego w mieście Sochaczew
 • Modernizacja nawierzchni na lotnisku w Mińsku Mazowieckim
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Fabrycznej w Tarnowie
 • Remont nadbrzeży basenu pływalni letniej TOSIR –  ul.Romualda Traugutta 5A w Tarnowie
 • Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie
 • Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Busko – Zdrój poprzez:
  1. budowę ulicy łączącej ul.Młyńską z ul.Siesławską
  2. przebudowę ul.Jasnej, ul.Promyk, ul.Jodłowej
  3. przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice
 • Modernizacja brodzików pływalni letniej na alei Tarnowskich 1 w Tarnowie
 • Wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych w Koszajcu
 • Wykonanie podbudowy dla placów składowych dla rur na terenie bazy w miejscowości Pogórska Wola
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbylitowska Góra – ul.Kobiela
 • Wykonanie czterech fundamentów pod silosy zbożowe w miejscowości Otfinów
 • Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Sochaczewie
 • Budowa IB College The British School przy ul.Bolesława Limanowskiego w Warszawie – prace wodociągowo – kanalizacyjne
 • Budowa odwodnienie drogi nr 413 w miejscowości Ładna
 • Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły” – etap 1, odcinek 1 i 2 – w Warszawie
 • Remont ul.Wojciecha Bandrowskiego w Tarnowie
 • Stacja Dealerska Audi, Porsche, Volkswagen dla Porsche Inter Auto Polska Spółka Jawna – prace kanalizacyjne
 • Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji w miejscowości Zalasowa – opomiarowanie ścieków po pompowni P6
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121 – ul.Macieja Rataja w gminie Ożarów Mazowiecki, ul.Poprzeczna w gminie Stare Babice – wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul.Macieja Rataja z ul.Nowowiejską w miejscowości Pogroszew
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2016 – część II i część III – Tarnowskie Wodociągi
 • Wymiana sieci wodociągowej z żeliwa DN125 i DN80 na sieć z rur PE 100 RC w osłonie PP DN160 i 110 w ul.Targowej w Tarnowie – metoda krakingu
 • Budowa odcinków sieci wodociągowych na terenie gmin Brzesko, Dębno i Wojnicz
 • Wykonanie robót dodatkowych na stadionie „Błękitni” w Tarnowie
 • Wykonanie stabilizacji gruntu 13×17 – robocizna, materiał, sprzęt – stadion „Błękitni” w Tarnowie
 • Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Szynwałd – Paproć
 • Remont kompleksu sportowego „Orlik” w miejscowości Szynwałd
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 w miejscowości Czersk – zabezpieczenie drogi przed ruchami osuwiskowymi
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1356 – ul.Krakowska – w Tarnowie – odcinek od ul.Jana Kochanowskiego do ul.gen.Władysława Sikorskiego
 • Przebudowa ul.Sudeckiej w Tarnowie – etap II – branża wodno – kanalizacyjna
 • Przebudowa ul.Środkowej w Żyrardowie – odcinek od ul.Bolesława Limanowskiego do ul.Józefa Mireckiego – wraz z budową kanalizacji sanitarnej
 • Budowa sieci wodociągowej na odcinku W1 – W4 w związku z przebudową ul.Sarniej w Tarnowie
 • Budowa ul.Jaśminowej w Warszawie – dzielnica Mokotów
 • Budowa odcinka ul.Kasprzyków w Tarnowie
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka na odcinku Biadoliny – Tarnów w ramach projektu pn.”Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów – etap III”
 • Remont drogi za halami nr 4, 5, 59 od strony północnej dla MAN BUS w Starachowicach
 • Budowa żłobka przy ul.Odkrytej w Warszawie
 • Budowa żłobka przy ul.Krzyżówki w Warszawie
 • Budowa żłobka przy ul.Truskawkowej w Warszawie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Zbylitowska Góra – rejon ul.Zielnej i ul.Spacerowej
 • Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 754 w Bałtowie

Rok 2015

 • Wymiana pokrycia ścian bocznych budynku w Pogórskiej Woli
 • Wykonanie ok.180 mb wodociągów w ul.Bystrej w Tarnowie
 • Wykonanie połączenia sieci wodociągowej w ramach inwestycji „Strefa Aktywności Gospodarczej – etap III” z istniejącym wodociągiem w Tarnowie
 • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i budowa rurociągu infiltracyjnego w miejscowościach Kępa Bogumiłowicka i Zbylitowska Góra
 • Przebudowa ul.gen.Leopolda Okulickiego we Wrocławiu – od ul.Przedwiośnie do ul.Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową – oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Do Huty i ul.Grunwaldzkiej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.3-go Maja, ul.Klonowej, dojazdowej do ul.Klonowej, ul.Buczynowej, ul.Jasionowej, ul.Świerkowej, ul.Topolowej, ul.Owocowej i ul.Królewskiej oraz budowa pompowni ścieków w Grodzisku Mazowieckim
 • Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju, poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe
 • Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III
 • Wykonanie sieci wodociągowej w Wojniczu
 • Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Olszyny
 • Świadczenie usług wykonywanych koparkami i dźwigiem dla MPEC
 • Budowa budynku wylęgarni drobiu z obiektami towarzyszącymi w gminie Stoczek koło Węgrowa
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Rudy
 • Prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim – gmina Kuźnia Raciborska
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Józefa Szujskiego w Tarnowie
 • Budowa przyłączy sanitarnych w ul.Kaczej 3 w Tarnowie
 • Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbylitowska Góra
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych – Tarnowskie Wodociągi
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mazurska i ul.Krańcowa – Boczna w Mielcu
 • Rozbudowa i przebudowa Zakładu Elektrolux wraz z infrastrukturą w Siewierzu
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Brzeście – ul.Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszyce Małe
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – od osiedla Rzepnik do ul.Krakowskiej w Skawinie
 • Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Obory do miejscowości Komory
 • Budowa zamknięć przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Konstancin – Jeziorna
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Jacka Malczewskiego w Tarnowie
 • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Sportowej w Tarnowie
 • Przebudowa stadionu piłkarskiego na stadion lekkoatletyczno-piłkarski oraz budowa trybun widowni przy ul.Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
 • Budowa wolnostojącego budynku kabiny kontroli szczelności i myjni Man Bus w Starachowicach
 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami publicznymi przy ul.Marii Skłodowskiej – Curie w Tarnowie

Rok 2014

 • Budowa wodociągu w Słopnicach
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego w rejonie budowy ronda przy ul.Chemicznej – ul.Ignacego Mościckiego w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlna
 • Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynku hospicjum w Tarnowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola w gminie Skrzyszów – II etap
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk
 • Przebudowa ul.Zygmunta Jakubowskiego w Brzezince wraz z odwodnieniem
 • Remont dachu budynku w Pogórskiej Woli
 • Budowa ul.Nowolazurowej w Warszawie – na odcinku od Alei Jerozolimskich do trasy AK:
  1. odcinek od ul.ks.Juliana Chrościckiego do ul.Połczyńskiej
 • Rozbudowa pola wzlotów w porcie lotniczym im.Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa rurociągu infiltracyjnego w miejscowości Kępa Bogumiłowicka i miejscowości Zbylitowska Góra
 • Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do realizowanego budynku hospicjum w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej w ul.Ostrobramskiej w Warszawie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Gruntowej w Tarnowie
 • Wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ul.Krańcowej – Bocznej w Mielcu
 • Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Zalasowa – etap II
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Nowodąbrowskiej w Tarnowie
 • Pompownia „Koczargi” – kanał tłoczny do oczyszczalni ścieków – Stare Babice
 • Modernizacja sieci wodociągowej dn 100 w ul.Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
 • Wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul.Heleny Marusasz w Tarnowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Szczytowej w Tarnowcu
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Władysława Orkana – wiadukt w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Podgórskiej w Tarnowie
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE DN 110 mm w miejscowości Wola Rzędzińska – gmina Tarnów
 • Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju
 • Budowa kanału „Ulgi”, łączącego Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim, oraz modernizacja Rowu Brzezińskiego – Warszawa
 • Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w  Tarnowie – etap II
 • Budowa Centrum Dystrybucyjnego JMP S.A. w Sosnowcu
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce – Brzesko – etap I – budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej
 • Roboty wodno-kanalizacyjne i drogowe na ul.Bolesława Limanowskiego, ul.Braci Pękalskich, ul.Braci Pękalskich – Boczna oraz ul.Robotniczej w dzielnicy Korzeniec w Dąbrowie Górniczej
 • Rozbudowa pola wzlotów w porcie lotniczym im.Fryderyka Chopina w Warszawie – budowa płaszczyzny odladzania (PPS 13) wraz z przebudową DK-L
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice – Płock
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice
 • Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul.Adama Mickiewicza i ul.Józefa Piłsudskiego w Myślenicach
 • Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji opadowej w ul.Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, oraz na odcinku od. ul.Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ul.Stefana Żeromskiego w Myślenicach – kontrakt nr 36
 • Wymiana wodociągu żeliwnego w ul.Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 300
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Karola Juraszka w Tarnowie
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego w rejonie budowy ronda przy ul.Chemicznej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Nowodąbrowskiej w Tarnowie – etap III
 • Budowa kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych – etap i część I
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie przy ul.Zawilcowej w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej przy ul.Agrestowej w Tarnowie
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Akacjowej w Tarnowie
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Krańcowej w Mielcu

 Rok 2013
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola
 • Budowa i podłączenie nowych studni na ujęciu wody SUW Świerczków
 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice – etap „Zachód”
 • Rozbudowa ul.Spokojnej w Tarnowie
 • Budowa zakładu opakowań tekturowych w Bochni
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola – etap II
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raszyn
 • Budowa kolektorów kanalizacyjnych w Katowicach
 • Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy alei Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowie
 • Projektowanie i budowa centrum handlowego Galardia w Starachowicach
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu Adama w Katowicach – Giszowcu
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Mysłowickiej w Katowicach
 • Wykonanie odcinka kanalizacji przy ul.Wojsławskiej w Mielcu
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Skrzyszów
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Tarnowa
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i odnowienie ronda w Starachowicach
 • Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Batalionu Barbary w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Rozbudowa ul.Andrzeja Kmiecika w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola
 • Wymiana sieci wodociągowej w ul.Gabriela Narutowicza w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych w miejscowości Łękawka
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych w Tarnowie
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Garwolinie – II etap
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raszyn – budowa kanalizacji we wsiach: Dawidy i Dawidy Bankowe
 • Rozbudowa wodociągu w miejscowościach Biczyce Dolne i Górne, Chełmiec – Paścia Góra
 • Rozbudowa wodociągu w miejscowościach Biczyce Dolne i Górne, Chełmiec – Paścia Góra- II umowa
 • Wykonanie przyłącza wody pitnej do sieci wodociągowej przy ul.Kryształowej do komory pomiarowej na terenie ciepłowni „Piaskówka” w Tarnowie

 Rok 2012
 • Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż
 • Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I
 • Budowa sieci wodociągowej PE 110 w Tarnowie (ul.Mieczysława Karłowicza – ul.Józefa Wojtarowicza)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów, gmina Wiskitki
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Dąbrówka Mała” w Katowicach, cześć I
 • Wykonanie przyłączy przy ul.Pogórskiej w Tarnowie
 • Likwidacja pompowni przy ul.Czarna Droga w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Zagrodowej i ul.Podgórskiej w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Skarżysku Kościelnym
 • Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Olszyny w gminie Wojnicz
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na ul.Stefana Sękowskiego w Mielcu
 • Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Radlna – gmina Tarnów
 • Wymiana rurociągów ssących dla SUW Zbylitowska Góra
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw społecznych
 • Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej w ul.1-go Maja i 3-go Maja w Myszkowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesno
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych przy ul.Marii Dąbrowskiej w Tarnowie
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul.Torowej w Mielcu
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul.Okrężnej w Tarnowie
 • Budowa hydroforni w miejscowości Szczepanowice
 • Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul.Ignacego Łukasiewicza w Tarnowie
 • Awaryjna wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Katowicach
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych- etap II
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Chłopskiej w Tarnowie
 • Wykonanie robót montażowych na terenie hydroforni Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie
 • Budowa centrum dystrybucyjnego LIDL Wyszków w Turzynie – gmina Brańszczyk

 Rok 2011
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S0-S5 w Alei Niepodległości w Mielcu
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul.Bartosza Głowackiego, ul.Obrońców Pokoju, ul.Zygmuntowskiej i ul.Władysława Szafera w Mielcu
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola
 • Budowa obwodnicy zachodniej Kęt
 • Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Skowronków i ul.Lwowskiej w Tarnowie – metoda wykopowa i bezwykopowa
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej DN 500 w ul.Tadeusza Kościuszki oraz DN 400 w ul.Gabriela Narutowicza wraz z przebudową wodociągu DN 100 w ul.Tadeusza Kościuszki – Mielcu
 • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Szynwałd
 • Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Joninach
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej DN 500 w ul.Tadeusza Kościuszki w Mielcu
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw społecznych
 • Wykonanie robót ziemnych niezbędnych do ułożenia kolektora kanalizacyjnego ok. 209 mb w ul.Borki w miejscowości Zgłobice wraz z odtworzeniem nawierzchni z materiału odzyskanego
 • Wykonanie wymiany sieci wodociągowej w ul.Gabriela Narutowicza w Tarnowie
 • Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świebodzin – hydrofornia sieciowa z rurociągiem tłocznym – gmina Pleśna
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul.Zacisze w Mielcu
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w miejscowości Zbylitowska Góra
 • Renowacja sieci kanalizacyjnej Fi 400 w ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Wymiana sieci wodociągowej dn 300 mm w ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów z drogą powiatową nr K1705 Barwałd – Stryszów – Zembrzyce w miejscowości Barwałd Górny
 • Rozbudowa sieci wodociągowej od ul.Lwowskiej w Tarnowie do miejscowości Ładna w Gminie Skrzyszów
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szynwałd
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul.Hanausek w Tarnowie
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie sieci wodociągowej w ul.Lnianej Tarnowie
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul.Lnianej w Tarnowie
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul.Jana III Sobieskiego i ul.Tarnowskiej w Tuchowie
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Zielonej w Zgłobicach
 • Budowa zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej w Chmielowe – wykonanie przekładki przemysłowej Ø 1200 i deszczowej Ø 1600
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Miasteczko Młodego Robotnika w Mielcu

Rok 2010
 • Wykonanie przewiertu o długości 12 m i średnicy 300 mm pod drogą na terenie bazy paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
 • Wykonanie przewiertu sterowanego o długości 18,0m i średnicy 160 mm pod drogą powiatową w miejscowości Swarzów w gminie Olesno
 • Wykonanie przewiertów sterowanych przez ul.Nowodąbrowską i ul.16-tego Pułku Piechoty w Tarnowie – 48 m
 • Wykonanie przewiertów sterowanych rurą PE DN 225 mm na zadaniu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- aglomeracja Nowa Wieś”
 • Budowa placu parkingowego w miejscowości Olesno
 • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kowary
 • Wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Mielcu
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Zalasowa
 • Roboty budowlane na ujęciu wody w Łękawicy
 • Usunięcie awarii na kanalizacji ogólnospławnej w Tuchowie przy ul.Ignacego Daszyńskiego
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków w Mielcu na ul.Nowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Juliana Grabowskiego w Tarnowie
 • Wykonanie przewiertu sterowanego w miejscowości Grabno
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 973 – remont nawierzchni ul.Krakowskiej
 • Wykonanie przepustów rurowych pod drogami w miejscowości Szynwałd
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Stefana Drzewieckiego w Mielcu
 • Przebudowa wodociągu w ul.Adama Mickiewicza i ul.Nowy Rynek w Mielcu – metoda bezwykopowa
 • Wykonanie sieci wodociągowej w ul.św.Brata Alberta w Mielcu
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.Stefana Jaracza w Tarnowie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice i Polanka
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Isep w gminie Wojnicz
 • Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w Skrzyszowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogórska Wola i Podlesie Machowskie
 • Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej DN 400 na terenie ZUW Świerczków w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mielcu
 • Wymiana trzech sztuk przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu
 • Budowa i remont kanalizacji opadowej oraz drenażu odwadniającego budynek szkoły podstawowej w Joninach
 • Wykonanie robót polegających na budowie magistrali wodociągowej południowej DN 800 w ul.Koszyckiej we Wrocławiu – etap E

 Rok 2009
 • Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ładna
 • Budowa południowej obwodnicy Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78
 • Przebudowa drogi gminnej – ul.Topolowa w Zgłobicach i Koszycach Wielkich
 • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz ze studzienkami
 • Budowa obwodnicy Proszowic
 • Remont drogi w Starych Żukowicach, „Kawula” nr 4325026 – strona północna
 • Wykonanie krawężników, obrzeża i chodnika przy drodze – łącznik pomiędzy drogą powiatową a drogą gminną w Woli Rzędzińskiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Klucze, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa
 • Przebudowa ul.Marii Dąbrowskiej w Tarnowie
 • Wykonanie przewiertu rurą stalową Ø 219 wraz z podłączeniami do istniejącej studni na ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Mielcu
 • Przebudowa wodociągu Ø 315 w rejonie budynku w rejonie budynku 22A przy ul.Wolności w Mielcu
 • Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Jarosława Iwaszkiewicza-Boczna w Mielcu
 • Modernizacja sieci wodociągowej w ul.16-go Pułku Piechoty w Tarnowie
 • Wykonanie prac związanych z przebudową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul.Adama Mickiewicza w Mielcu
 • Wykonanie drenażu opaskowego budynku „Rybakówka” w Skrzyszowie – etap II
 • Wykonanie Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbylitowska Góra – rejon ul.Dunajcowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Koszycach Małych
 • Zabezpieczenie odpadów azbestowych na terenie gminnego centrum handlowego w Szczucinie
 • Dostarczanie i montaż wiaty stalowej przeznaczonej do składowania pojemników na śmieci
 • Roboty budowlane polegające na ubiciu płyt żelbetonowych pod wiaty przystankowe – 7 sztuk
 • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Barbara” w Rudzie Śląskiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.ks.Jana Twardowskiego w Mielcu
 • Przebudowa i remont sieci wodociągowej w ul.Weteranów w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
 • Remont wodociągu z rur PE Ø 315 w ul.Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej metodą bez wykopową
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i magistrali wodociągowej miejscowości Szynwałd
 • Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ładna – gmina Skrzyszów
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Tarnowie
 • Wykonanie przebudowy boiska sportowego do piłki nożnej położonego w miejscowości Ładna – gmina Skrzyszów
 • Wykonanie rowu krytego z rur PVC Ø 400 wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatokę autobusową w Szynwałdzie
 • Budowa magistrali wodociągowej na ul.Chemicznej w Tarnowie

 Rok 2008
 • Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wojsław i Rzochów w Mielcu
 • Odcinek kanalizacji i wodociągu na ul.Cyrankowska – Boczna w Mielcu
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul.Wolności – Boczna w Mielcu
 • Przyłącz kanalizacyjny do stacji paliw „Leśna Polana” w Mielcu
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w gminie Kowary
 • Przebudowa południowego obejścia Tarnowa, odcinek węzeł ul.Krakowska – węzeł ul.Lwowska
 • Wykonanie 13 studzienek w ul.Adama Mickiewicza, ul.Starodąbrowskiej i ul.Lwowskiej w Tarnowie
 • Modernizacja ul.Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – odcinek od ul.Rynek do ul.1-go Maja
 • Przebudowa ul.Żabińskiej – Bocznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wykonanie rowu krytego o dł. 59 mb przy drodze powiatowej Tarnów – Ryglice – Skrzyszów
 • Wykonanie trzech tablic granitowych, krzyża i piaskownicy; zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Skrzyszowie
 • Wykonanie przepompowni ścieków wraz z przyłączeniem kanalizacji zbiorczej w Rzemieniu
 • Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego przez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin
 • Wykonanie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Ładna
 • Modernizacja nawierzchni lotniskowych – Powidz
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ul.Heleny Modrzejewskiej w Tarnowie – Krzyżu
 • Budowa sieci wodociągowej ul.Romualda Traugutta, ul.Wolności w Mielcu
 • Budowa kanalizacji ul.Wincentego Witosa w Mielcu
 • Budowa przepompowni przydomowej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi przy ul.Wojsławskiej 320 w Mielcu
 • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w Łękawicy

 Rok 2007
 • Przebudowa sieci wodociągowej na ul.Krzyskiej w Tarnowie
 • Roboty podwykonawcze na zbiorniku w Tarnowie – Krzyżu
 • Przebudowa ogrodzeń i wjazdów w Zbylitowskiej Górze
 • Remont chodnika w Woli Rzędzińskiej
 • Przebudowa chodnika w Woli Rzędzińskiej
 • Kanalizacja w Rybniku – Chwałowicach
 • Wodociąg Szynwałd – roboty dodatkowe
 • Remont ogrodzenia i chodnika w Woli Rzędzińskiej
 • Kanalizacja na ul.Grabowa-Wąska w Szczucinie
 • Budowa wodociągu i kanalizacji przy zbiorniku wody w Tarnowie – Krzyżu
 • Przyłącza kanalizacyjne w Skrzyszowie
 • Chodnik z kostki brukowej w Szynwałdzie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuchów – ul.Okólna, ul.Władysława Szafera
 • Budowa wodociągu na ul.Czystej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji na  ul.Środkowej w Tarnowcu
 • Budowa kanalizacji ul.Topolowej w Zgłobicach
 • Przebudowa ul.Osiedlowej w Tarnowcu
 • Wymiana sieci wodociągowej w ul.Krzyskiej w Woli Rzędzińskiej
 • Remont drenażu w Woli Rzędzińskiej
 • Przebudowa ul.Spacerowej w Zbylitowskiej Górze
 • Budowa kanalizacji sanitarnych DN 200 w ul.Nowej i ul.Jarosława Iwaszkiewicza w Mielcu
 • Wykonanie kanału deszczowego i przepustu przy remizie OSP w Ładnej
 • Lotnisko w Łasku – roboty odwodnieniowe
 • Budowa chodnika w Skrzyszowie
 • Wymiana sieci kanalizacyjnej w ul.Ignacego Mościckiego w Tarnowie
 • Budowa budynku hydroforni w Szynwałdzie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuchów przy ul.Długiej
 • Wykonanie chodnika z kostki brukowej w miejscowościach Tarnowiec i Nowodworze
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Bochni
 • Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul.św.Kingi i ul.Franciszka Wiesiołowskiego w Mielcu
 • Wykonanie placu z kostki brukowej przy remizie OSP w Ładnej
 • Wykonanie kanalizacji i wodociągu w Szynwałdzie