Pogórska Wola

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w miejscowości Pogórska Wola – Przysiółek Wielkie Pole


Zakres prac:

• budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
• budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej
• budowa przyłączy kanalizacyjnych
• budowa 6-ciu tłoczni ścieków