Wykonanie fundamentów pod silosy zbożowe w miejscowości Otfinów (2016 r.)


Zakres prac:

  • wykonanie wymiany gruntu
  • wykonanie wykopów pod fundamenty silosów
  • wykonanie wykopów pod kosz zasypowy
  • wykonanie wykopów pod kanał przenośnika
  • wykonanie fundamentów pod silosy
  • wykonanie kosza zasypowego
  • wykonanie kanału przenośnika
  • obsypka wykonanych fundamentów wraz z ich izolacją
Skip to content