Oferujemy usługi w zakresie:


  • budowy i modernizacji sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych
  • budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • zabijania ścianek szczelnych
  • odwodnień
  • horyzontalnych przewiertów sterowanych
  • przecisków pod przeszkodami terenowymi
  • wynajmu sprzętu budowlanego