Legionowo

Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 – odc. od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską


Zakres prac:

• budowa kanalizacji deszczowej
• wykonanie przełożenia sieci i przyłączy wodociągowych
• budowa kanalizacji sanitarnej