Poniżej prezentujemy wykaz kontraktów, zrealizowanych przez naszą firmę na przestrzeni ostatnich lat:


Rok 2019

 • Wykonanie sieci wodociągowej do budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Wola Rzędzińska
 • Remont przyłącza wodociągowego, zasilającego stadion sportowy im. Emila Wzorka przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie
 • Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” w ramach projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie
 • Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna
 • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej DN400 przy ul. Klikowskiej w Tarnowie
 • Budowa infrastruktury gospodarki wodnej wraz z ujęciem mobilnym oraz infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach budowy Kwatery Południowej  OUOW Żelazny Most- faza 10
 • Przebudowa ul. Okrężnej wraz z budową kanalizacji opadowej w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Indyka w Tarnowie
 • Budowa wodociągu lewarowego do Zakładu Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra – gmina Tarnów
 • Montaż kontenerów dla sportowców wraz z przyłączami wod. – kan. na stadionie przy ul. Traugutta 3a w Tarnowie
 • Roboty budowlane dla zadania pn.:
  • Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”,
  • Zadanie nr 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Psary”,
 • Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki – Park Edukacyjny „Akademia Bajki – wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Pacanowie – przewiert sterowany
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego w Tarnowie
 • Wykonanie, dostawa i montaż włazów, drabin ze stali kwasoodpornej, pochwyty, deflektor, pomost – ul. Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Podejście i połączenie z istniejącą rurą spustową od strony północnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Długiej w Tarnowie
 • Roboty budowlane polegające na budowie odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach
 • Remont ul. Sportowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Rok 2018

 • Kompleksowe wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej dla ZRID przy realizacji inwestycji Leroy Merlin w Tarnowie
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice-Myszczyn-Zaborów
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zalasowa
 • Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Sadowej w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej na terenie Parku Sanguszków w Tarnowie
 • Rozbudowa ul. Spokojnej w Tarnowie
 • Przebudowa ulic Józefa Czapskiego, Swojskiej i Witolda Gombrowicza w Tarnowie
 • Budowa budynku magazynowego – usługowego z częścią administracyjno – socjalną i wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Modlniczka w gminie Wielka Wieś
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izbiska, Jamy i Wierzchowiny
 • Remont rurociągu odprowadzającego wodę basenową z Pływalni Letniej „Mościce” w Tarnowie
 • Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka – wbicie i wyciągnięcie ścianki szczelnej
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna na obiekcie budynku usługowego w Podrzeczu
 • Przyłącz wodociągowy do hali sportowo-widowiskowej „Jaskółka” w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Błonie w Tarnowie
 • Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich – Przebudowa hali sportowej „Jaskółka” w Tarnowie – sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Lotniczej i ul. Jarej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice w Płocku
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Tarnowie
 • Budowa zbiornika wodociągowego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji uzdatniania wody w Łukanowicach
 • Wykonanie obwodowej sieci hydrantowej wokół budynku hali sportowo-widowiskowej „Jaskółka” w Tarnowie
 • Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most
 • Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łękawka
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie przy ul. Pszennej i ul. Mokrej oraz połączenie sieci wodociągowej w ul. Pszennej z siecią wodociągową w ul. Władysława Andersa
 • Przebudowa ul. dr Kozioła w Tarnowie
 • Przebudowa ul. Ksawerego Dunikowskiego w Tarnowie
 • Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice
 • Budowa odwodnienia ul. Śródmiejskiej w Rybniku
 • Budowa budynku prototypowni wraz z biurami CBR z zapleczem socjalnym oraz zjazdem i infrastrukturą techniczną w Tarnowie
 • Wykonanie komory wodociągowej wraz z montażem armatury przy ul. Edwarda Rydza-Śmigłego w Tarnowie
 • Rozbudowa ul Elektrycznej w  Tarnowie w ramach zadania „Budowa węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”
 • Budowa instalacji tryskaczowej na terenie obiektów należących do grupy CANPACK w Brzesku – Etap I

Rok 2017

 • Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową układu komunikacyjnego przy ul. św. Jana w Żabnie
 • Wykonanie przewiertu sterowanego FI 110 PE w miejscowości Łysa Góra
 • Demontaż grodzic stanowiących tymczasową obudowę kanału w miejscowości Pohorelice w Republice Czeskiej
 • Budowa ul. Nowolazurowej w Warszawie – na odcinku od Alei Jerozolimskich do trasy AK:
  1. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej
 • Kompleksowe wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej oraz sieci przeciwpożarowej – budowa hali produkcyjno-magazynowej WAGO ELWAG Sp. z.o.o. wraz z zapleczem biurowo-socjalnym – miejscowość Wróblowice w gminie Miękinia
 • Rozbudowa alei gen. Władysława Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878, Rzeszów – Dylągówka, wraz z przebudową infrastruktury technicznej, budowli i i urządzeń
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska; miejscowości Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów
 • Budowa ulicy łączącej ul. Grunwaldzką z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Powstańców Warszawy w Brzesku
 • Remont magistrali wodociągowej w miejscowości Wojnicz – Ratnawy
 • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Pory w Warszawie
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2017 r. – etap I – Tarnowskie Wodociągi
 • Przełożenie magistrali wodociągowych w miejscowości Jadowniki
 • Remont kanalizacji opadowej lokomotywowni „Koltar” w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ładna
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyszów
 • Przebudowa istniejących wodociągów w Łoponiu, Jadownikach i Brzesku
 • Montaż nowej instalacji wodnej stacji uzdatniania wody – zespół pomp – na obiekcie Baseny Letnie przy ul. Romualda Traugutta 5a w Tarnowie
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2017 r. – etap II – Tarnowskie Wodociągi
 • Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna w Rybniku i Żorach – budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego
 • Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Dębińska
 • Montaż korytek ściekowych i ogrodzeń panelowych przy ul. Wojska Polskiego w Tarnowie
 • Rozbudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Letniej i ul. Kolejowej w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul .Jana Kilińskiego i ul. Jana Kilińskiego – boczna w Mielcu
 • Remont i przebudowa wodociągu w ul. Legionów w Tarnowie
 • Remont i przebudowa wodociągu w ul. Kornela Ujejskiego w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokrzyska oraz Jadowniki/Porąbka Uszewska
 • Budowa magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Lazurowej, z ul. Człuchowską, w Warszawie – dzielnica Bemowo
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2017 r. – etap III – Tarnowskie Wodociągi
 • Budowa ul. Jaśminowej w Warszawie
 • Rozbudowa ul. Wiśniowej w Tarnowie, wraz z przebudową ul. Poziomkowej, ul. Czereśniowej i ul .Jerzego Harasymowicza
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Marynarki Wojennej w Tarnowie
 • Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły – etap I, odcinek 1.3 – w Warszawie
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lwowskiej w Tarnowie
 • Przebudowa magistrali wodociągowej, wraz z siecią wodociągową rozdzielczą, oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Spokojnej w Tarnowie
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego z myjnią samochodową wraz z częścią administracyjno-socjalną i biurową oraz parkingiem przy ul. Chemicznej w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Koszyce Wielkie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola w gminie Skrzyszów
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa – Północ
 • Remont odcinka kanalizacji przemysłowej przy ul. Chemicznej w Tarnowie
 • Przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej do budynku Hufca ZHP przy ul. Stanisława Konarskiego w Tarnowie
 • Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka – od węzła Boryszewo w ul. Otulińskiej do węzła Bielska
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Mielcu
 • Przełożenie wodociągu w ul. Stalowej w Tarnowie
 • Zabezpieczenie antykorozyjne skarpy terenowej wzdłuż wschodniej strony boiska przy ul. Wojska Polskiego w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Tarnowie

Rok 2016

 • Budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 500 dla stadionu lekkoatletyczno – piłkarskiego i parkingu przy ul. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej PE Ø 225 na ul. Ludwika Solskiego w Brzesku – odcinek od ul. Powstańców Warszawy do ul. Starowiejskiej
 • Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Lotniczej w Tarnowie
 • Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej wraz z przebudową odcinka linii kolejowej wąskotorowej oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej z ul. Józefa Piłsudskiego w mieście Sochaczew
 • Modernizacja nawierzchni na lotnisku w Mińsku Mazowieckim
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Fabrycznej w Tarnowie
 • Remont nadbrzeży basenu pływalni letniej TOSIR –  ul. Romualda Traugutta 5A w Tarnowie
 • Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie
 • Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Busko – Zdrój poprzez:
  1. budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską
  2. przebudowę ul. Jasnej, ul. Promyk, ul. Jodłowej
  3. przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice
 • Modernizacja brodzików pływalni letniej na alei Tarnowskich 1 w Tarnowie
 • Wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych w Koszajcu
 • Wykonanie podbudowy dla placów składowych dla rur na terenie bazy w miejscowości Pogórska Wola
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbylitowska Góra – ul. Kobiela
 • Wykonanie czterech fundamentów pod silosy zbożowe w miejscowości Otfinów
 • Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej w Sochaczewie
 • Budowa IB College The British School przy ul. Bolesława Limanowskiego w Warszawie – prace wodociągowo – kanalizacyjne
 • Budowa odwodnienie drogi nr 413 w miejscowości Ładna
 • Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły” – etap 1, odcinek 1 i 2 – w Warszawie
 • Remont ul. Wojciecha Bandrowskiego w Tarnowie
 • Stacja Dealerska Audi, Porsche, Volkswagen dla Porsche Inter Auto Polska Spółka Jawna – prace kanalizacyjne
 • Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji w miejscowości Zalasowa – opomiarowanie ścieków po pompowni P6
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121 – ul. Macieja Rataja w gminie Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna w gminie Stare Babice – wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Macieja Rataja z ul. Nowowiejską w miejscowości Pogroszew
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych 2016 – część II i część III – Tarnowskie Wodociągi
 • Wymiana sieci wodociągowej z żeliwa DN125 i DN80 na sieć z rur PE 100 RC w osłonie PP DN160 i 110 w ul. Targowej w Tarnowie – metoda krakingu
 • Budowa odcinków sieci wodociągowych na terenie gmin Brzesko, Dębno i Wojnicz
 • Wykonanie robót dodatkowych na stadionie „Błękitni” w Tarnowie
 • Wykonanie stabilizacji gruntu 13×17 – robocizna, materiał, sprzęt – stadion „Błękitni” w Tarnowie
 • Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Szynwałd – Paproć
 • Remont kompleksu sportowego „Orlik” w miejscowości Szynwałd
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 w miejscowości Czersk – zabezpieczenie drogi przed ruchami osuwiskowymi
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1356 – ul. Krakowska – w Tarnowie – odcinek od ul. Jana Kochanowskiego do ul. gen. Władysława Sikorskiego
 • Przebudowa ul. Sudeckiej w Tarnowie – etap II – branża wodno – kanalizacyjna
 • Przebudowa ul. Środkowej w Żyrardowie – odcinek od ul. Bolesława Limanowskiego do ul. Józefa Mireckiego – wraz z budową kanalizacji sanitarnej
 • Budowa sieci wodociągowej na odcinku W1 – W4 w związku z przebudową ul. Sarniej w Tarnowie
 • Budowa ul. Jaśminowej w Warszawie – dzielnica Mokotów
 • Budowa odcinka ul. Kasprzyków w Tarnowie
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka na odcinku Biadoliny – Tarnów w ramach projektu pn.”Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów – etap III”
 • Remont drogi za halami nr 4, 5, 59 od strony północnej dla MAN BUS w Starachowicach
 • Budowa żłobka przy ul. Odkrytej w Warszawie
 • Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki w Warszawie
 • Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej w Warszawie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Zbylitowska Góra – rejon ul. Zielnej i ul. Spacerowej
 • Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 754 w Bałtowie

Rok 2015

 • Wymiana pokrycia ścian bocznych budynku w Pogórskiej Woli
 • Wykonanie wodociągu w ul. Bystrej w Tarnowie
 • Wykonanie połączenia sieci wodociągowej w ramach inwestycji „Strefa Aktywności Gospodarczej – etap III” z istniejącym wodociągiem w Tarnowie
 • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i budowa rurociągu infiltracyjnego w miejscowościach Kępa Bogumiłowicka i Zbylitowska Góra
 • Przebudowa ul. gen .Leopolda Okulickiego we Wrocławiu – od ul. Przedwiośnie do ul. Odolanowskiej ze skrzyżowaniami i pętlą autobusową – oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Do Huty i ul. Grunwaldzkiej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.3-go Maja, ul. Klonowej, dojazdowej do ul. Klonowej, ul. Buczynowej, ul. Jasionowej, ul. Świerkowej, ul. Topolowej, ul. Owocowej i ul. Królewskiej oraz budowa pompowni ścieków w Grodzisku Mazowieckim
 • Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju, poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe
 • Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III
 • Wykonanie sieci wodociągowej w Wojniczu
 • Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Olszyny
 • Świadczenie usług wykonywanych koparkami i dźwigiem dla MPEC
 • Budowa budynku wylęgarni drobiu z obiektami towarzyszącymi w gminie Stoczek koło Węgrowa
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Rudy
 • Prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim – gmina Kuźnia Raciborska
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Józefa Szujskiego w Tarnowie
 • Budowa przyłączy sanitarnych w ul. Kaczej 3 w Tarnowie
 • Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbylitowska Góra
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych – Tarnowskie Wodociągi
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazurska i ul. Krańcowa – Boczna w Mielcu
 • Rozbudowa i przebudowa Zakładu Elektrolux wraz z infrastrukturą w Siewierzu
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszyce Małe
 • Budowa kanalizacji sanitarnej – od osiedla Rzepnik do ul. Krakowskiej w Skawinie
 • Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Obory do miejscowości Komory
 • Budowa zamknięć przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Konstancin – Jeziorna
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Jacka Malczewskiego w Tarnowie
 • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Tarnowie
 • Przebudowa stadionu piłkarskiego na stadion lekkoatletyczno-piłkarski oraz budowa trybun widowni przy ul. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
 • Budowa wolnostojącego budynku kabiny kontroli szczelności i myjni Man Bus w Starachowicach
 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami publicznymi przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Tarnowie

Rok 2014

 • Budowa wodociągu w Słopnicach
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego w rejonie budowy ronda przy ul. Chemicznej – ul. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlna
 • Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynku hospicjum w Tarnowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola w gminie Skrzyszów – II etap
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk
 • Przebudowa ul. Zygmunta Jakubowskiego w Brzezince wraz z odwodnieniem
 • Remont dachu budynku w Pogórskiej Woli
 • Budowa ul. Nowolazurowej w Warszawie – na odcinku od Alei Jerozolimskich do trasy AK:
  1. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej
 • Rozbudowa pola wzlotów w porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa rurociągu infiltracyjnego w miejscowości Kępa Bogumiłowicka i miejscowości Zbylitowska Góra
 • Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do realizowanego budynku hospicjum w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Ostrobramskiej w Warszawie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej w Tarnowie
 • Wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Krańcowej – Bocznej w Mielcu
 • Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Zalasowa – etap II
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodąbrowskiej w Tarnowie
 • Pompownia „Koczargi” – kanał tłoczny do oczyszczalni ścieków – Stare Babice
 • Modernizacja sieci wodociągowej dn 100 w ul. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
 • Wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Heleny Marusasz w Tarnowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Szczytowej w Tarnowcu
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Orkana – wiadukt w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórskiej w Tarnowie
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE DN 110 mm w miejscowości Wola Rzędzińska – gmina Tarnów
 • Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju
 • Budowa kanału „Ulgi”, łączącego Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim, oraz modernizacja Rowu Brzezińskiego – Warszawa
 • Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w  Tarnowie – etap II
 • Budowa Centrum Dystrybucyjnego JMP S.A. w Sosnowcu
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce – Brzesko – etap I – budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej
 • Roboty wodno-kanalizacyjne i drogowe na ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Braci Pękalskich, ul. Braci Pękalskich – Boczna oraz ul. Robotniczej w dzielnicy Korzeniec w Dąbrowie Górniczej
 • Rozbudowa pola wzlotów w porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie – budowa płaszczyzny odladzania (PPS 13) wraz z przebudową DK-L
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice – Płock
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice
 • Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza i ul. Józefa Piłsudskiego w Myślenicach
 • Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji opadowej w ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, oraz na odcinku od. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ul. Stefana Żeromskiego w Myślenicach – kontrakt nr 36
 • Wymiana wodociągu żeliwnego w ul. Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 300
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul .Karola Juraszka w Tarnowie
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego w rejonie budowy ronda przy ul. Chemicznej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowodąbrowskiej w Tarnowie – etap III
 • Budowa kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych – etap i część I
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie przy ul. Zawilcowej w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Agrestowej w Tarnowie
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Tarnowie
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krańcowej w Mielcu

 Rok 2013

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola
 • Budowa i podłączenie nowych studni na ujęciu wody SUW Świerczków
 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice – etap „Zachód”
 • Rozbudowa ul. Spokojnej w Tarnowie
 • Budowa zakładu opakowań tekturowych w Bochni
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola – etap II
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raszyn
 • Budowa kolektorów kanalizacyjnych w Katowicach
 • Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy alei Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowie
 • Projektowanie i budowa centrum handlowego Galardia w Starachowicach
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu Adama w Katowicach – Giszowcu
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowickiej w Katowicach
 • Wykonanie odcinka kanalizacji przy ul. Wojsławskiej w Mielcu
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Skrzyszów
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Tarnowa
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i odnowienie ronda w Starachowicach
 • Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Batalionu Barbary w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Rozbudowa ul. Andrzeja Kmiecika w Tarnowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogórska Wola
 • Wymiana sieci wodociągowej w ul. Gabriela Narutowicza w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych w miejscowości Łękawka
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inicjatyw społecznych w Tarnowie
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Garwolinie – II etap
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raszyn – budowa kanalizacji we wsiach: Dawidy i Dawidy Bankowe
 • Rozbudowa wodociągu w miejscowościach Biczyce Dolne i Górne, Chełmiec – Paścia Góra
 • Rozbudowa wodociągu w miejscowościach Biczyce Dolne i Górne, Chełmiec – Paścia Góra- II umowa
 • Wykonanie przyłącza wody pitnej do sieci wodociągowej przy ul. Kryształowej do komory pomiarowej na terenie ciepłowni „Piaskówka” w Tarnowie

 Rok 2012

 • Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż
 • Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I
 • Budowa sieci wodociągowej PE 110 w Tarnowie (ul. Mieczysława Karłowicza – ul. Józefa Wojtarowicza)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów, gmina Wiskitki
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Dąbrówka Mała” w Katowicach, cześć I
 • Wykonanie przyłączy przy ul. Pogórskiej w Tarnowie
 • Likwidacja pompowni przy ul. Czarna Droga w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zagrodowej i ul. Podgórskiej w Tarnowie
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Skarżysku Kościelnym
 • Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Olszyny w gminie Wojnicz
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Stefana Sękowskiego w Mielcu
 • Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Radlna – gmina Tarnów
 • Wymiana rurociągów ssących dla SUW Zbylitowska Góra
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw społecznych
 • Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej w ul.1-go Maja i 3-go Maja w Myszkowie
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olesno
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych przy ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Torowej w Mielcu
 • Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Tarnowie
 • Budowa hydroforni w miejscowości Szczepanowice
 • Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Ignacego Łukasiewicza w Tarnowie
 • Awaryjna wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Katowicach
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych- etap II
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Chłopskiej w Tarnowie
 • Wykonanie robót montażowych na terenie hydroforni Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie
 • Budowa centrum dystrybucyjnego LIDL Wyszków w Turzynie – gmina Brańszczyk

 Rok 2011

 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S0-S5 w Alei Niepodległości w Mielcu
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Bartosza Głowackiego, ul. Obrońców Pokoju, ul. Zygmuntowskiej i ul. Władysława Szafera w Mielcu
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola
 • Budowa obwodnicy zachodniej Kęt
 • Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków i ul. Lwowskiej w Tarnowie – metoda wykopowa i bezwykopowa
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na północ od torów PKP w Brwinowie
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej DN 500 w ul. Tadeusza Kościuszki oraz DN 400 w ul.Gabriela Narutowicza wraz z przebudową wodociągu DN 100 w ul. Tadeusza Kościuszki – Mielcu
 • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Szynwałd
 • Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Joninach
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej DN 500 w ul. Tadeusza Kościuszki w Mielcu
 • Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw społecznych
 • Wykonanie robót ziemnych niezbędnych do ułożenia kolektora kanalizacyjnego ok. 209 mb w ul. Borki w miejscowości Zgłobice wraz z odtworzeniem nawierzchni z materiału odzyskanego
 • Wykonanie wymiany sieci wodociągowej w ul. Gabriela Narutowicza w Tarnowie
 • Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świebodzin – hydrofornia sieciowa z rurociągiem tłocznym – gmina Pleśna
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zacisze w Mielcu
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w miejscowości Zbylitowska Góra
 • Renowacja sieci kanalizacyjnej Fi 400 w ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Wymiana sieci wodociągowej dn 300 mm w ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie
 • Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów z drogą powiatową nr K1705 Barwałd – Stryszów – Zembrzyce w miejscowości Barwałd Górny
 • Rozbudowa sieci wodociągowej od ul. Lwowskiej w Tarnowie do miejscowości Ładna w Gminie Skrzyszów
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Otrębusach i Kaniach
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szynwałd
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Hanausek w Tarnowie
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie sieci wodociągowej w ul. Lnianej Tarnowie
 • Wykonanie robót montażowych z materiałem przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Lnianej w Tarnowie
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jana III Sobieskiego i ul. Tarnowskiej w Tuchowie
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Zgłobicach
 • Budowa zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej w Chmielowe – wykonanie przekładki przemysłowej Ø 1200 i deszczowej Ø 1600
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miasteczko Młodego Robotnika w Mielcu

Rok 2010

 • Wykonanie przewiertu o długości 12 m i średnicy 300 mm pod drogą na terenie bazy paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
 • Wykonanie przewiertu sterowanego o długości 18,0m i średnicy 160 mm pod drogą powiatową w miejscowości Swarzów w gminie Olesno
 • Wykonanie przewiertów sterowanych przez ul. Nowodąbrowską i ul.16-tego Pułku Piechoty w Tarnowie – 48 m
 • Wykonanie przewiertów sterowanych rurą PE DN 225 mm na zadaniu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- aglomeracja Nowa Wieś”
 • Budowa placu parkingowego w miejscowości Olesno
 • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kowary
 • Wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Mielcu
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Zalasowa
 • Roboty budowlane na ujęciu wody w Łękawicy
 • Usunięcie awarii na kanalizacji ogólnospławnej w Tuchowie przy ul. Ignacego Daszyńskiego
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków w Mielcu na ul. Nowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Juliana Grabowskiego w Tarnowie
 • Wykonanie przewiertu sterowanego w miejscowości Grabno
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 973 – remont nawierzchni ul. Krakowskiej
 • Wykonanie przepustów rurowych pod drogami w miejscowości Szynwałd
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stefana Drzewieckiego w Mielcu
 • Przebudowa wodociągu w ul. Adama Mickiewicza i ul. Nowy Rynek w Mielcu – metoda bezwykopowa
 • Wykonanie sieci wodociągowej w ul. św. Brata Alberta w Mielcu
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Stefana Jaracza w Tarnowie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice i Polanka
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Isep w gminie Wojnicz
 • Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w Skrzyszowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogórska Wola i Podlesie Machowskie
 • Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej DN 400 na terenie ZUW Świerczków w Tarnowie
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mielcu
 • Wymiana trzech sztuk przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu
 • Budowa i remont kanalizacji opadowej oraz drenażu odwadniającego budynek szkoły podstawowej w Joninach
 • Wykonanie robót polegających na budowie magistrali wodociągowej południowej DN 800 w ul. Koszyckiej we Wrocławiu – etap E

 Rok 2009

 • Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ładna
 • Budowa południowej obwodnicy Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78
 • Przebudowa drogi gminnej – ul. Topolowa w Zgłobicach i Koszycach Wielkich
 • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz ze studzienkami
 • Budowa obwodnicy Proszowic
 • Remont drogi w Starych Żukowicach, „Kawula” nr 4325026 – strona północna
 • Wykonanie krawężników, obrzeża i chodnika przy drodze – łącznik pomiędzy drogą powiatową a drogą gminną w Woli Rzędzińskiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Klucze, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa
 • Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie
 • Wykonanie przewiertu rurą stalową Ø 219 wraz z podłączeniami do istniejącej studni na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Mielcu
 • Przebudowa wodociągu Ø 315 w rejonie budynku w rejonie budynku 22A przy ul. Wolności w Mielcu
 • Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza-Boczna w Mielcu
 • Modernizacja sieci wodociągowej w ul.16-go Pułku Piechoty w Tarnowie
 • Wykonanie prac związanych z przebudową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Adama Mickiewicza w Mielcu
 • Wykonanie drenażu opaskowego budynku „Rybakówka” w Skrzyszowie – etap II
 • Wykonanie Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbylitowska Góra – rejon ul. Dunajcowej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Koszycach Małych
 • Zabezpieczenie odpadów azbestowych na terenie gminnego centrum handlowego w Szczucinie
 • Dostarczanie i montaż wiaty stalowej przeznaczonej do składowania pojemników na śmieci
 • Roboty budowlane polegające na ubiciu płyt żelbetonowych pod wiaty przystankowe – 7 sztuk
 • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Barbara” w Rudzie Śląskiej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. ks. Jana Twardowskiego w Mielcu
 • Przebudowa i remont sieci wodociągowej w ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
 • Remont wodociągu z rur PE Ø 315 w ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej metodą bez wykopową
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i magistrali wodociągowej miejscowości Szynwałd
 • Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ładna – gmina Skrzyszów
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Tarnowie
 • Wykonanie przebudowy boiska sportowego do piłki nożnej położonego w miejscowości Ładna – gmina Skrzyszów
 • Wykonanie rowu krytego z rur PVC Ø 400 wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatokę autobusową w Szynwałdzie
 • Budowa magistrali wodociągowej na ul. Chemicznej w Tarnowie

 Rok 2008

 • Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wojsław i Rzochów w Mielcu
 • Odcinek kanalizacji i wodociągu na ul. Cyrankowska – Boczna w Mielcu
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Wolności – Boczna w Mielcu
 • Przyłącz kanalizacyjny do stacji paliw „Leśna Polana” w Mielcu
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w gminie Kowary
 • Przebudowa południowego obejścia Tarnowa, odcinek węzeł ul. Krakowska – węzeł ul. Lwowska
 • Wykonanie 13 studzienek w ul. Adama Mickiewicza, ul. Starodąbrowskiej i ul. Lwowskiej w Tarnowie
 • Modernizacja ul. Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – odcinek od ul. Rynek do ul.1-go Maja
 • Przebudowa ul. Żabińskiej – Bocznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wykonanie rowu krytego przy drodze powiatowej Tarnów – Ryglice – Skrzyszów
 • Wykonanie trzech tablic granitowych, krzyża i piaskownicy; zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Skrzyszowie
 • Wykonanie przepompowni ścieków wraz z przyłączeniem kanalizacji zbiorczej w Rzemieniu
 • Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego przez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin
 • Wykonanie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Ładna
 • Modernizacja nawierzchni lotniskowych – Powidz
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ul. Heleny Modrzejewskiej w Tarnowie – Krzyżu
 • Budowa sieci wodociągowej ul. Romualda Traugutta, ul. Wolności w Mielcu
 • Budowa kanalizacji ul. Wincentego Witosa w Mielcu
 • Budowa przepompowni przydomowej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi przy ul. Wojsławskiej 320 w Mielcu
 • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w Łękawicy

 Rok 2007

 • Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Krzyskiej w Tarnowie
 • Roboty podwykonawcze na zbiorniku w Tarnowie – Krzyżu
 • Przebudowa ogrodzeń i wjazdów w Zbylitowskiej Górze
 • Remont chodnika w Woli Rzędzińskiej
 • Przebudowa chodnika w Woli Rzędzińskiej
 • Kanalizacja w Rybniku – Chwałowicach
 • Wodociąg Szynwałd – roboty dodatkowe
 • Remont ogrodzenia i chodnika w Woli Rzędzińskiej
 • Kanalizacja na ul. Grabowa-Wąska w Szczucinie
 • Budowa wodociągu i kanalizacji przy zbiorniku wody w Tarnowie – Krzyżu
 • Przyłącza kanalizacyjne w Skrzyszowie
 • Chodnik z kostki brukowej w Szynwałdzie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuchów – ul. Okólna, ul. Władysława Szafera
 • Budowa wodociągu na ul. Czystej w Tarnowie
 • Budowa kanalizacji na  ul. Środkowej w Tarnowcu
 • Budowa kanalizacji ul. Topolowej w Zgłobicach
 • Przebudowa ul. Osiedlowej w Tarnowcu
 • Wymiana sieci wodociągowej w ul. Krzyskiej w Woli Rzędzińskiej
 • Remont drenażu w Woli Rzędzińskiej
 • Przebudowa ul. Spacerowej w Zbylitowskiej Górze
 • Budowa kanalizacji sanitarnych DN 200 w ul. Nowej i ul. Jarosława Iwaszkiewicza w Mielcu
 • Wykonanie kanału deszczowego i przepustu przy remizie OSP w Ładnej
 • Lotnisko w Łasku – roboty odwodnieniowe
 • Budowa chodnika w Skrzyszowie
 • Wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
 • Budowa budynku hydroforni w Szynwałdzie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuchów przy ul. Długiej
 • Wykonanie chodnika z kostki brukowej w miejscowościach Tarnowiec i Nowodworze
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Bochni
 • Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. św. Kingi i ul. Franciszka Wiesiołowskiego w Mielcu
 • Wykonanie placu z kostki brukowej przy remizie OSP w Ładnej
 • Wykonanie kanalizacji i wodociągu w Szynwałdzie