Przedstawiamy wykaz największych kontraktów, realizowanych obecnie przez naszą firmę.


 • Rozbudowa ul. Wał Miedzeszyński z budową magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Warszawie;
 • Budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym, zasilaniem elektrycznym, przebudową kolektora ogólnospławnego, placem manewrowym i ogrodzeniem przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnowie;
 • Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki – Park Edukacyjny „Akademia Bajki” – wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Pacanowie;
 • Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie gminy Psary;
 • Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 – odc. od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską;
 • Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Starogroblowej – Długiej – odcinek w ciągu drogi gminnej w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice”;
 • Roboty budowlane na zadaniu pn. „Prawy wał rzeki Wisły – od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”;
 • Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie, w ciągu drogi krajowej nr 75;
 • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Południowa – w Lisiej Górze;
 • Rozbudowa ul Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kłopotowskiego, ul. Okrzei i ul. Panieńskiej w Warszawie;
 • Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na lini 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą;
 • Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387 K i budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w miejscowości Szerzyny;
 • Montaż fundamentów prefabrykowanych dla kolumn alarmowych w miejscach posadowania kolumn alarmowych w ciągu autostrady A4

Największe prace prowadzone są na terenie województw:

 • dolnośląskiego
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • śląskiego