Kontrakty w tracie realizacji

Przedstawiamy wykaz największych kontraktów, realizowanych obecnie przez naszą firmę.


 • Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie gminy Psary;
 • Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 – odc. od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską;
 • Roboty budowlane na zadaniu pn. „Prawy wał rzeki Wisły – od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”;
 • Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie, w ciągu drogi krajowej nr 75;
 • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Południowa – w Lisiej Górze;
 • Rozbudowa ul Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kłopotowskiego, ul. Okrzei i ul. Panieńskiej w Warszawie;
 • Montaż fundamentów prefabrykowanych dla kolumn alarmowych w miejscach posadowania kolumn alarmowych w ciągu autostrady A4;
 • Budowa (rozbudowa) drogi gminnej ul. Równoległej w Tarnowie.

Największe prace prowadzone są na terenie województw:

 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • śląskiego