Instalacja fotowoltaiczna

d525bef770bbWe wrześniu 2014 r. na dachu budynku warsztatowego na terenie naszej bazy w Skrzyszowie została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp. Instalacja służy do pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej, która jest wykorzystywana bezpośrednio przez maszyny i urządzenia na terenie bazy. Energia elektryczna w instalacji fotowoltaicznej produkowana jest przez cały rok, zarówno w dni słoneczne i pochmurne, a jej ilość jest uzależniona od pory roku i warunków atmosferycznych. Wielkość instalacji została dobrana na podstawie analizy zużycia energii elektrycznej w celu pokrycia pełnego zapotrzebowania firmy na energię zużywaną w ciągu dnia, przy optymalnych warunkach atmosferycznych. W ciągu pierwszych dwóch tygodni działania instalacji zostało wyprodukowanych ponad 600 kWh energii.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej do odwiedzenia naszej firmy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki wsparciu uzyskanemu za pośrednictwem Zielonego Pierścienia Tarnowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Poziom wsparcia wyniósł 80% kosztów kwalifikowalnych.