Tarnów – ul. Wojciecha Bandrowskiego

Remont ul. Wojciecha Bandrowskiego w Tarnowie


Zakres prac:

  • budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
  • budowa sięgacza kanalizacji deszczowej o średnicy dn 400 mm w kierunku wschodnim w ul. Bema w celu umożliwienia przyszłościowego odprowadzenia wód deszczowych z ww. ulicy
  • przebudowa sieci wodociągowej z użyciem rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego wraz z przyłączami z rur polietylenowych
  • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z użyciem rur kamionkowych wraz z przyłączami, regulacja istniejących studni w ciągu ul.Wojciecha Bandrowskiego oraz budowa nowych studni betonowych z króćcami do rur kamionkowych wyprowadzonymi ze studni