Strefa Aktywności Gospodarczej

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I (2012 r.)

Zakres prac:

  • wykonanie robót budowlanych związanych z budową ronda oraz ciągu drogowego pomiędzy węzłami W1-W2 tj, przebudowa istniejącej sieci wodociągowe

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II (2014 r.)

Zakres prac:

  • budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej opadowej
  • budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompownią
  • budowa i przebudowa sieci wodociągowej  oraz magistrali wodociągowej
  • przebudowa istniejącego uzbrojenia

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III (2015 r.)

Zakres prac:

  • wykonanie sieci wodociągowej
  • wykonanie kompletu węzłów połączeniowych z armaturą
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • budowa kanalizacji sanitarnej
  • budowa magistrali wodociągowej