Budowa północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej (2015 r.)


Zakres pracy:

  • wykonanie kanalizacji deszczowej
  • przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej
  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej drogi powiatowej 1470
  • przebudowa odwodnienia drogi
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • przewiert pod torami kolejowymi