tablicaW październiku 2015 r. F.U.H. MAT-MAT zakupiła nową koparko-ładowarkę i wibromłot. W wyniku realizacji inwestycji do oferty firmy zostały wprowadzone nowe usługi.

Realizacja inwestycji podnosi konkurencyjność i innowacyjność firmy. Zakup sprzętu umożliwia firmie przystępowanie do realizacji zaawansowanych technologicznie zleceń, które pomimo doświadczenia i wykwalifikowanej kadry, ze względu na ograniczenia sprzętowe i technologiczne były odmawiane.  Ponadto w wyniku projektu zostały zatrudnione dwie osoby do obsługi nowego sprzętu.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom wsparcia wyniósł 35% kosztów kwalifikowanych.