Dobrzykowice

Roboty budowlane polegające na budowie odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami


Zakres prac:

  • wykonanie sieci wodociągowej – roboty ziemne i montaż
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – roboty ziemne i montaż