Budowa Zakładu Produkcji Innowacyjnych Szyb dla branży motoryzacyjnej w Chmielowie (2011 r. – 2012 r.)


Zakres prac:

 • wykonanie przyłącza wody użytkowej
 • wykonanie sieci wody przemysłowej i pożarowej
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i przemysłowej z przyłączeniami
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
 • wykonanie przekładki kanalizacji przemysłowej Ø 1 200 i deszczowej Ø 1 600

Roboty dodatkowe:

 • wymiana gruntu pod fundament w osi 12-15.1 Y4-5
 • wynajem dźwigu 25T
 • kucie fundamentów żelbetonowych na trasie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • zbicie ścianki szczelnej przy kolizji z kablami
 • zbicie ścianki szczelnej przy komorze pomiarowej
 • montaż dodatkowej na kanale przemysłowym
 • wykonanie dwóch komór pod szafy gazowe
 • zwiększony zakres wykonania kanału przemysłowego
 • montaż rur ochronnych pod gaz
Skip to content